تبلیغات
جــــــــــــــــــــوان90

جــــــــــــــــــــوان90
پژوهش سرای جوانان 90

تحلیل فضایی جاذبه های اکوتوریسم


اکوتوریسم گزینه شاخص بخش گردشگری است که می تواند توان بالقوه طبیعی و ویژگی های فرهنگی را به سرمایه های بالفعل تبدیل کند و با رونق آن موجب اشتغال، اعتلا فرهنگی، حفاظت محیط زیست و تقویت موقعیت منطقه در کشور و حتی در نظام بین المللی شود. رویکرد به اکوتوریسم به عنوان یک الگوی فضایی امروزه دامنه گسترده ای یافته است. این در حالیست که از نظر اقتصادی نیز اکوتوریسم پویایی اقتصاد جوامع محلی را با ایجاد اشتغال سبب می شود. بدیهی است بدون آگاهی و شناخت پتانسیلها و توانهای بالقوه و بالفعل در هر منطقه امکان برنامه ریزی و پیش بینی وجود نخواهد داشت، براین اساس در پژوهش حاضر به شناسایی قابلیتها و راهکارهای توسعه اکوتوریسم در شهرستان خرم آباد می پردازیم. هدف این پژوهش معرفی جاذبه های اکوتوریستی شهرستان خرم آباد، بررسی مشکلات، سطح بندی بخشهای شهرستان از نظر امکانات و زیرساختهای گردشگری ،پتانسیلهای اکوتوریسم و ارائه پیشنهاداتی در رابطه با رفع موانع توسعه گردشگری پرداخته شده است. روش تحقیق در این پژوهش تحلیلی- توصیفی است که ضمن مطالعات میدانی و بررسی اسناد و آمار با استفاده از نرم افزارهای آماری Spss و Excel و همچنین نرم افزارهای نقشه کشی Arcgis به تجزیه و تحلیل و ترسیم نقشه های مختلف پرداخته شده و در پایان با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی با روی هم اندازی نقشه ها به مطالعه پرداخته شده است . نتیجه آنکه ،ضعف امکانات زیربنایی ،خدمات گردشگری ،ضعف آموزش ،ضعف مدیریت ، تداخل وظایف سازمانهاو تبلیغات ضعیف در توسعه نیافتگی گردشگری شهرستان موثر بوده اند .همچنین به این نتیجه رسیدیم که شهرستان خرم آباد از توانهای اکوتوریسمی بالایی برخوردار می باشد که در صورت ایجاد زیرساختها مورد نیاز ،برنامه ریزی ، مدیریت و تبلیغات کافی و مشارکت دادن مردم ،گردشگری شهرستان توسعه یافته و به توسعه منطقه ای خواهدانجامید.

واژه های کلیدی: اکوتوریسم، توسعه پایدار، گردشگری، تحلیل فضایی ،خرم آباد


[ 1389/12/20 ] [ 18:18 ] [ یاسین سیفی ]
درباره وبلاگ

از این پس دست در دست یكدیگر می دهیم و با علم و تفكر خویش به جهان ثابت می كنیم كه حرفی برای گفتن داریم
بهترین مشاوران با ما همکاری دارند ( مشکلاتتان را با ما در میان بگذارید )( آن ها فکر می کنند ما نمی توانیم ولی ما می توانبم.)
امکانات وب